top of page

PBL Ledernetværket

Hvad er næste skridt i din projektbaserede læringsrejse?

Uanset om du lige er gået i gang og forsøger at få interessenter med om bord, eller har været i gang i flere år og gene vil forfine, kan PBL Ledelsesnetværk forbinde dig med ligesindede skolelederteams over hele Danmark. I de seneste par år er flere skoler end nogensinde, begyndt at bruge projektbaseret læring til at skabe meningsfulde oplevelser for børn og voksne. Hvis din skole er en af dem, eller du ønsker at den skal være... er dette netværk for dig.

image.png

Planlæg ændringen

image.png

Udføre ændringen

image.png

Analyser resultaterne

image.png

Næste handlinger

Årlig Struktur

Fysiske netværksdage

Vores netværk bruger en firefaset ændrings- og forbedringscyklus:

1. Planlæg ændringen

Igangsæt årets rejse. Dette er primært en planlægnings-session, hvor ledere og deres teams identificerer den udfordring, de ønsker at adressere, og sætter mål. Her sammensættes desuden sparringsgrupper baseret på fælles fokus.

2. Udføre ændringen

Her er vi midt i implementeringen af forandringen og observerer, hvad der sker.

Hvad lærer vi? Hvad går godt? Hvad er uventet?

3. Analyser resultaterne

Undersøg resultatet. Hvad har vi lært? Hvad virkede? Hvad gjorde ikke? Førte forandringen til forbedring – nåede du det, du ønskede? Saml alle oplysninger og lav en konklusion.

4. Næste handlinger

Fejring, Refleksion & Fremadrettet Planlægning: Året afsluttes ved at præsentere ens læringsrejse, hvor succeser og udfordringer belyses i fællesskab med netværkets øvrige medlemmer. Her ser vi desuden frem mod næste års rejse

Virtuelle møder

Sparringsgruppe: Den Røde Tråd sparring 

Essentielt i PBL Ledernetværket er etableringen af sparringsgrupper. Det er omhyggeligt parrede grupper, der er gensidig ansvarlighed for at sikre den fortsatte udvikling mellem netværksdagene.​

Platform for Engagement og Ressourcedeling

For at støtte jer bedst muligt undervejs tilbyder vi desuden en online platform, der har til formål at være:

  • Et arkiv for ressourcer og gode praksiseksempler   

  • Et planlægningsværktøj for sparringsgrupper og netværksarrangementer. 

  • En privat kanal til hver sparringsgruppe, samt offentlige fora til bredere diskussioner.

image.png

Kerneelementer

 

Netværkets fokus på forandring og forbedring har følgende kerneelementer:

  1. Fokus på Specifikke Udfordringer: Netværket lægger vægt på at arbejde med fælles udfordringer inden for skoleverdenen. Processen i netværket indebærer både indkredsning af problemfelter samt udvikling og afdækning af løsningsmodeller.

  2. Data-drevne Beslutninger: Netværksmedlemmer træffer evidensbaserede beslutninger baseret på data fra forskellige kilder såsom eksperimenter, observationer og feedback.

  3. Iterativ Tilgang: Netværket vil teste og hjælpe med at forfine de individuelle løsninger. Dette indebærer planlægning af prøvehandlinger, evaluering af resultaterne og justering af tilgangen baseret på erfaringer og feedback.

  4. Skalerbart og Fleksibilitet: Løsninger udviklet inden for netværket deles og testes med henblik på at kunne skaleres og tilpasses andre skolemiljøer. Målet er at finde tilgange, der fungerer effektivt på tværs af forskellige demografiske områder.

  5. Samarbejde: Netværket har til formål at fremme samarbejde mellem skoleledere, lærere, elever og forældre. Dette mindset understøtter udviklingen af praktiske løsninger, der er forankret i skolernes hverdag.

image.png

Planlæg ændringen

30. august 2024

image.png

Udføre ændringen

8. november 2024

image.png

Analyser resultaterne

14. marts 2025

image.png

Næste handlinger

6. juni 2025

Pris


9000 DKK for en enkelt leder,

5000 DKK for hvert yderligere teammedlem, med mulighed for samlet 4 teammedlemmer.

 

Kalender

bottom of page