top of page

Tænk hvis alle elever kan føle sig trygge og opleve succes i projekter


Når man starter med at arbejde med projektbaseret læring på skolen, er der ofte nysgerrige spørgsmål omkring hvordan alle elever kan inkluderes i projektet. Mange lærere og pædagoger er udfordret på, at det kan blive for ustruktureret og at nogle elever ikke ville kunne rummes i projekterne.

Igennem samarbejdet med blandt andet flere specialskoler der afprøver PBL har vi fået en masse gode inputs og ideer til hvordan både elever og medarbejder kan opleve PBL som en styrkende platform, der støtter og udfordrer alle elever uanset interesser og evner.


Her er et udpluk af de erfaringer skolerne har gjort sig:


Tryghed

Står allerøverst på skolerne som det vigtigste. Eleverne skal føle tryghed for at have lyst og mod på at deltage og bidrage. Eleverne føler sig trygge på forskellige tidspunkter og på forskellige måder og det er en proces som ikke kan og skal forjages. Eleven bestemmer sit eget tempo.


Meningsfuldt arbejde

Mange elever har brug for hyppige pauser og har svært ved at finde ro til koncentration. Under projektet blev mange dog overrasket over, hvor mange elever der øgede deres koncentrationsniveau. En årsag til dette var, at eleverne følte, at projektet havde betydning for dem. Det åbnede op for en naturlig glæde og nysgerrighed blandt eleverne, og de blev drevet af lysten til at fortsætte.

Projekt og tidsplan

En skoledag bygget op omkring et projekt, åbner op for muligheden for mere fleksible dage og behøver ikke nødvendigvis at være opdelt i fag. Dette kan give eleverne mulighed for at tjekke ind og ud af klassen i løbet af dagen, samtidig med at de stadig kan følge med i indholdet. En række forskellige opgaver i projektet kan organiseres via et scrumboard, hvor eleverne har mulighed for at arbejde i deres eget tempo og med de opgaver, der var brug for at løse i projektet. Dette giver eleverne en følelse af at være en del af fællesskabet og samtidig få imødekommet deres individuelle behov.

Arbejde med eksperter

At invitere "eksperter" udefra ind i skolen kan virke forstyrrende og skræmmende for eleverne. Skolerne havde derfor gjort en stor forberedende indsats for at ruste alle "eksperterne", så de var bekendte med elevernes behov og klare forventninger blev sat. Dette forberedende arbejde skabte grundlaget for et succesfuldt samarbejde. De eksterne "eksperter" var meget dygtige til at møde alle eleverne på deres individuelle niveauer og havde en værdsættende og inkluderende tilgang til eleverne. Dette øgede elevernes entusiasme og deltagelse i næsten alle aktiviteter. Eleverne så eksperterne som rollemodeller og hjalp dem med at tro på deres egne evner.

Elevkompetencer og deltagelse

At skabe et miljø hvor der stilles gode undersøgende spørgsmål til eleverne hjælper dem med at tage ejerskab og deltage aktivt i undervisningen. Det er en naturlig del af interaktionen med eleverne at være nysgerrige efter at høre elevernes spørgsmål, svar og løsninger. At have stor indsigt i elevernes individuelle kompetencer åbner op for at deres input og viden bliver relevant for projektets succes.

Commenti


bottom of page