top of page

Tænk hvis relationen kommer før indholdet

Det var en workshop som så mange andre. Det troede vi i hvert fald. Vi var blevet bedt om at lave en workshop for en gruppe lærere, vi ikke havde arbejdet med før, men tænkte at det nok skulle gå nemt, for vi havde jo planlagt en workshop ud fra det, vi havde fået fortalt om gruppen. Vi skulle blive overrasket. Efter en kort introduktion og en hurtigt tjek ind gik vi lige på og hårdt med de øvelser og den viden, vi havde med til dem. Vi havde meget, vi skulle nå.

Til vores store overraskelse blev vi næsten kun mødt modstand, passivitet og øjne, der rullede rundt i hovedet. Vi havde ramt helt ved siden af – et halvt skridt frem og 10 tilbage. Jeg gik derfra lettere nedslået - hvorfor gik det så galt?

Lad os kaste bagkundskabens klare lys over situationen.

 

De 3 lag i gruppedynamikker

Succesen af en workshop afhænger ikke udelukkende af det præsenterede indhold (som vi havde tænkt var spot on). De tre lag af gruppedynamik - indhold, proces og relation - spiller afgørende roller i at skabe den bedste læringsoplevelse.

 

Vi faldt i fælden, hvor vi fokuserede på at lave en workshop, der handlede om at formidle indholdet, uden at tage særlig meget højde for det to dybere og fundamentale lag.

 

Havde vi haft fokus på processen, havde vi været klar over at nogle metoder og teknikker, vi brugte i processen, var noget gruppen førhen havde slået sig på.

Men vi missede det altafgørende lag: Relationen. Vi har som mennesker brug for at føle os hørt, respekteret og anerkendte. Uden det er vi ikke åbne for at lære. Ved at gå ind uden at etablere en relation og uden at forstå og anerkende historien forud for workshoppen, gik vi helt skævt af hinanden.


Øverste lag

Indhold udgør rygraden i enhver workshop. Det er den viden, de færdigheder og indsigter, deltagerne skal opnå. Men uden de to andre lag falder en præsentation af indhold for døve ører.Vi sprang lynhurtigt til indholdet i vores workshop, næsten uden at skænke de to andre lag en tanke.

 

Mellemste lag

Proces omhandler metoder, teknikker og aktiviteter brugt til at formidle indholdet, samt forståelsen af, hvordan workshoppen passer ind i en større sammenhæng. På trods af anvendelsen af effektive teknikker havde vi ikke afstemt dem med den større proces. Uden forståelse for den forudgående historie anvendte vi metoder, der tidligere ikke var faldet i god jord med denne gruppe.

 

Nederste lag

Relationen, som er fundamentet for de to andre lag, er afgørende for, at deltagerne føler sig åbne og klar til deltagelse. Vi har som mennesker brug for at føle os hørt, respekteret og anerkendte. Her begik vi vores største fejl. Ved at gå ind uden at etablere en relation og uden at forstå og anerkende historie forud for workshoppen, gik vi helt skævt af hinanden.

 

Hvorfor relation før indhold er vigtigt

 

1. Engagement og Deltagelse:

 Når deltagerne føler sig forbundet, er de mere tilbøjelige til aktivt at deltage i diskussioner, aktiviteter og øvelser, hvilket fører til dybere forståelse og fastholdelse af indholdet.

 

2. Tilpasning og Fleksibilitet:

 Stærke relationer giver indblik i deltageres unikke behov og læringsstile. Dette giver facilitatorer og lærere mulighed for at tilpasse indhold og proces til at passe til gruppens dynamik.

 

3. Konfliktløsning og Feedback:

Et fundament af tillid muliggør konstruktiv feedback og letter konfliktløsning. Deltagere er mere tilbøjelige til at fremsætte bekymringer eller forslag, hvilket bidrager til et mere samarbejdsvilligt læringsmiljø.

 

4. Langsigtet Indflydelse:

Meningsfulde forbindelser kan strække sig ud over workshoppens afslutning. Deltagerne er mere tilbøjelige til at fortsætte med at lære, samarbejde og netværke med hinanden, selv efter at workshoppens afslutning.

 

 

De tre lag af gruppedynamik minder os om, at workshops ikke kun handler om at formidle information. Hver gang vi træder ind i et rum, træder vi også ind i en allerede eksisterende historie og kultur. Det handler om at skabe et miljø, hvor læring omfavnes, hvor individer føler sig hørt og værdsat. Ved at prioritere relation før indhold, låser vi workshops fulde potentiale op og sikrer, at viden og færdigheder ikke kun formidles, men også internaliseres og anvendes på meningsfulde måder.

 

Vi skal skabe en relation til gruppen, og gennem en fair og inkluderende proces formidle indholdet.

 

 

Husk i din næste workshop: Det handler ikke kun om, hvad du underviser i, eller hvordan du underviser det, men også om hvem du underviser det til.


 

コメント


bottom of page