top of page
head_IMG_3152_bw_fr_st.jpg

Vores designprincipper.

Alt vores arbejde, vi gør for at støtte  skoler er drevet af fem designprincipper.

Vi mener, at skolen skal gentænkes at være:

Screenshot 2019-08-30 at 12.44.39.png

Vores tilgang til PBL.

Imagine If-tilgangen anerkender, at der er meget mere ved at lave god PBL end blot at forstå teorien om PBL og planlægge projekter.  

Fantastisk PBL er transformerende for skoler, fordi det kan kombineres med mange andre organisatoriske og kulturelle elementer i skolen. Fantastisk PBL stiller spørgsmål om formålet med skolen, pædagogernes rolle, bevæger sig væk fra gamle tankesæt og styrker unge mennesker.  

Hos Imagine If fokuserer vi på PBL-praksis, og arbejder også på at adressere de grundlæggende elementer, der vil gøre PBL i stand til at være transformativt og varigt.

Screenshot 2019-08-30 at 12.44.39.png
Screenshot 2019-09-02 at 08.36.53.png
Screenshot 2019-08-29 at 10.29.02.png

Organisation

Planlægningstid

Ugentlige skemaer

Undervisningshold

Fysisk rum

Budgetter

Kultur

Fælles vision

Voksen samarbejde

Mindsets

Fælles lærings

Gennemsigtighed

 Tillid

Projektbaseret

læring

Projektdesign

Planlægningsværktøjer

Facilitering

Vurderingsærktøjer

Praksis

Screenshot 2019-09-02 at 08.36.53.png

Forbundet til den virkelige verden stiller eleverne virkelige spørgsmål og producerer arbejde, der betyder noget 

autentisk

Åbent, så alle elever kan ses som unikke individer med behov for at blive støttet og udfordret

personlig

Drevet af elevernes spørgsmål, interesser og løsninger, hvilket giver eleverne mulighed for at handle

elevejerskab

Designet til, at eleverne kan forstå sig selv og bruge hinanden til at udrette  

meningsfuldt arbejde

samarbejdende

Omfavne styrker, ideer og interesser hos alle elever uanset baggrund eller opfattet akademisk evne

ligeværdigt

Om os.

Vi er en organisation med base i Danmark, der støtter skoler med at gentænke uddannelse.

Vi fungerer som forandringsagenter, for at give alle elever engagerende, personlige og meningsfulde læringsoplevelser

gennem projektbaseret læring.  Vi drømmer stort, søger at forstå og udfordrer ubønhørligt systemet, indtil det tjener alle.

Screenshot 2019-09-02 at 08.36.53.png

Vores hold.

009 Astrid Photoshoot - Photo Kasper Krupsdahl ©_edited.jpg

Astrid Ibsen
Transformations- og proceskonsulent

Astrid er uddannet Kaospilot og har arbejdet med projekter i både ind- og udland. Senest har hun startet TrivselsLab hvor hun gennem samskabelses- og forandringsprocesser undersøgte og udviklede bæredygtige initiativer på uddannelsesinstitutioner for at øge studerendes trivsel.  

 

Astrid er specialiseret i generalist med fokus især på facilitering, procesdesign, organisatorisk forandring og projektledelse. Som Kaospilot er hun trænet i at arbejde i kompleksitet og uvished ved at rykke projekter, mennesker og idéer fremad.  

 

For at fremme læring og resultater Astrid som projekt-og procesleder altid på at skabe et trygt og eksperimenterende miljø, der giver plads til kreativitet, innovation og opbygger deltagernes kapacitet. Dertil bruger hun gerne hendes baggrund fra mange former for fysisk bevægelse til at opbygge en unik energi i rummet, der skaber en uformel stemning og lukker op for både hoved, krop og hjerte.  

 
Ved at udfordre status quo og systemer med ro og nysgerrighed er Astrid på vej mod hendes drøm om et uddannelsessystem, der ser og rummer alle som hele mennesker.
 

astrid@imagineif.dk

Consultant

head_IMG_3133_bw.jpg

Caja Fournaise
Læringskonsulent

Consultant

Caja er uddannet lærer og startede sin lærergerning i 2002 på en folkeskole. Sidenhed har også været tilknyttet en privatskole, en skole for elever med særlige behov og internationale skoler i Danmark og Frankrig.  

 

Caja har fra aug. 2015 - jun. 2021 været engageret i LEAPS, og projektbaseret tilgang til skoleudvikling. Caja var først ansat som lærer og derefter som LEAPS-vejleder på fuld tid. Arbejdsopgaverne var mangfoldige og omhandlede blandt andet sparring vedr. forskning, forandringsprocesser med fokus på helskole-udvikling, teamsamarbejde, læring, implementering af elevcenter, PBL-projektudvikling mm Mine nærmeste samarbejdspartnere i perioden var fire tidligere undervisere fra High Tech High – heriblandt Loni og Bryan.

 

Caja brænder for at inspirere og udvikle skoler så eleverne får de allerbedste forudsætninger for at blomstre. Som undervisere skal vi turde bevæge os i retninger som støtter elevernes muligheder for en meningsfuld skoledag hvor fordybelse, værdiskabelse og kvalitet i autentiske læringsmiljøer er vigtige nøgleord.  

caja@imagineif.dk

head_IMG_3068_c.jpg

Loni Bergqvist 
Grundlægger // Partner

Founder and Partner

Loni var (og vil altid være) lærer.  

Loni startede sin karriere med at undervise på en traditionel skole i San Diego, Californien. Hun blev en projektbaseret lærings-'konverter', da hun begyndte at gå på aftenskole i ledelse på High Tech High Graduate School of Education. Hun begyndte at prøve (med ringe succes) at lave projekter i sin egen klasse. Loni kunne meget tydeligt se, at hendes elever havde desperat brug for projekter fra den virkelige verden, men de ville sandsynligvis aldrig få adgang til denne type læring.  

 

Loni forlod sin skole for at undervise på High Tech High, vel vidende at hendes mission en dag ville være at bringe projektbaseret læring til elever, der havde mest brug for det; dem, der gik i traditionelle skoler.  

Siden 2014 har Loni arbejdet med skoler rundt om i verden for at genskabe uddannelse. Hendes projektbaserede læringsekspertise er blevet brugt i flere internationale initiativer, herunder REAL-Projects (Innovation Unit, Storbritannien) og LEAPS (Kata Foundation, Danmark).

loni@imagineif.dk

head_IMG_3120_bw.jpg

Bryan Harms
Partner

Partner

Før han dykkede ind i undervisningen, var Bryan softwareudvikler og ledede før det et landskabsarkitektfirma. Undervejs afsluttede han en bachelorgrad i datalogi og matematik. Bryans lærerkarriere begyndte efter at have flyttet til vestkysten af USA for at undervise på High Tech High, en projektbaseret skole i San Diego, Californien. Her udviklede Bryan de passioner, der har defineret hans professionelle karriere: en passion for at udvikle, forfine og implementere PBL, at hjælpe elever med at definere matematik og sig selv i forhold til det på måder, der understreger deres egen handlekraft og autoritet og forstå, hvad det vil sige at være en leder i miljøer, hvor konsensus værdsættes over hierarki.  

 

Bryan flyttede Danmark i 2017 for at arbejde med en fond med fokus på et nationalt skoletransformationsprojekt. Bryan hjalp med at udvikle visionen og styre implementeringen på tværs af flere skolesteder. Det var i disse år, at Bryan også udviklede en nysgerrighed omkring organisatorisk transformation i en uddannelsesmæssig sammenhæng.  

bryan@imagineif.dk

JKL.jpeg

Jonas Kalsgaard Lynggaard

Consultant

Jonas er oprindeligt folkeskolelærer og tilbragte seks år med undervisning på Kvaglundskolen i Esbjerg, en af Danmarks første skoler med projektbaseret læring. I de sidste fire år har han arbejdet som konsulent hos Insero Education og senest hos FabLab Silkeborg i Silkeborg Kommune.  

Jonas brænder dybt for at hjælpe undervisere, støtte skolers strategiske udvikling og arbejde hen imod det primære mål om mere praktisk og hands-on undervisningspraksis. Jonas tiltræder Imagine If med håbet om at arbejde mere direkte med skoler og lærere for at bidrage til at skabe miljøer, hvor der er større fokus på elevernes trivsel.  

jonas@imagineif.dk

1643439969474_edited.jpg

Søren Bjørn Jakobsen

Leadership Advisor

Søren er skoleleder med et stort lærerhjerte. Han har 35 års erfaring med skoleledelse, kapacitetsopbygning og ledelse af forandring og forbedring, og er én af Danmarks dygtigste skolehåndværkere med et solidt afsæt i etablering af professionelle lærende fællesskaber og stærke samarbejdskulturer omkring børns læring.

Søren er specialist i ledelsesrådgivning og coaching af skoleledelser, og er herudover en eminent praksisvejleder if. med etablering af børnevenlige og relationskompetente skoler inklusive implementering af en projektbaseret læringskultur med høj elevinvolvering og høj elevmotivation. Søren har særligt stærke kompetencer indenfor kapacitetsopbygning – peer-to-peer learning og inklusion af medarbejdernes ressourcer, og er optaget af regenerativ skoleledelse, hvor både ledelse, medarbejdere og børn er i læring sammen, og samarbejder om at skabe bæredygtige skole-økosystemer sammen.   

Søren har desuden omfattende erfaring med skoledrift/-administration, skole-turnaround og strategisk ressourceforbrug.

Søren samarbejder bl.a. med Rockwoolfonden, Lego Fonden samt skoleforsker Louise Klinge, og har et stærkt netværk med førende skoleudviklere i bl.a. Ontario/Canada og San Diego/USA.

Søren er oprindeligt uddannet lærer, og har været skoleleder i både Jylland, og på Fyn og Sjælland. I dag er Søren fast tilknyttet Imagine IF som ledelseskonsulent, praksisvejleder og strategisk rådgiver.

 • What is PBL?
  In the simplest terms, PBL is learning by doing and doing work that matters. In didactical terms: Project based learning is a pedagogical approach where students work with developing solutions and creating products that address a real-world problem, challenge or question. ​ Through this process, students must collaborate to use knowledge, skills and feedback to improve their work. ​ Projects (products+process) are presented to an authentic audience at an exhibition. ​ Students document their work in a portfolio and formally reflect on their learning during the project and at the end. Projects combine the head, hands and heart while engaging students in authentic and meaningful work. ​
 • Why should I do PBL?
  Our philosophy (and experience) is that great Project-Based Learning can be a powerful vehicle to empower young people, help ALL children (especially those with special needs) thrive in school and equip students with vital future-skills that are needed for the world of work. If your school is already doing this at a level that you are happy with... why change? (We mean this sincerely.) Doing PBL really well requires a “why” to make hard changes and stick with it over a longer period of time to see results because it doesn’t happen overnight. Change is hard. Every school we work with, we start out by exploring this “why” and what is important to you in the process of working with PBL. Perhaps the why is already a part of your narrative or perhaps you need some help identifying it... either way, it’s a critical part of starting a transformation journey.
 • Can kids will special needs do PBL?
  Yes, kids with special needs can definitely do Project Based Learning (PBL). PBL is an effective approach because it moves away from a one-size-fits-all approach and allows for personalization within structured classes. By taking a holistic view of learning, PBL provides children with an opportunity to learn through a combination of intellectual, emotional, and practical experience- Here you can see examples of how to give kids with special needs a opportunity to contribute as who they are: https://www.imagineif.dk/post/supporting-all-students-in-project-based-learning https://www.imagineif.dk/post/inclusion-and-pbl
 • We are already doing project weeks and theme weeks. What is the difference?
  Many countries have a long tradition of doing project-work or theme-weeks in school. Project-Based Learning is something different. There can be similarities such as teaching under a theme for a period of time, making products and having a festival to show what students have learned. But PBL is less of a feature in schools and more of a methodology that incorproates a philosophy of “learning by doing.” PBL projects are longer in length than a project-week. They incoroporate learning targets for subjects. Products are worked on over a longer period of time through a process of drafting and critique. Exibitions of student work are for an authentic audience that requires the knowledge or products that the product has produced. Finally, the engaging question for a PBL project is something relevant and meaningful to children and the world outside school. Essentially, PBL is a way of working, not only a annual tradition. For a more detailed description of the difference see this - https://www.imagineif.dk/post/project-week-vs-pbl
 • How can I be sure that the students learn everything they are supposed to?
  In PBL we still work with very concrete learning goals and make sure that students know where they are. As teachers we can break down the learning goals into smaller parts using rubrics or taxonomies, and look for evidence of learning in the production of beautiful work. The kids can use portfolios and rubrics or taxonomies to reflect on and document their progress. It is also recommended to individualize the learning goals. Ask your team – Do all students need to learn the same in this project?
 • How can PBL prepare the students for exams?
  PBL can definitely help prepare students for them. By incorporating exam-related topics into the PBL curriculum, students can learn the material in a meaningful and engaging way. Plus, PBL helps students develop critical thinking and problem-solving skills, so they'll be well-equipped to tackle exam questions. While PBL can be seen in opposition to exam preparation, research has shown students can actually learn exam content faster and remember it better due to the meaningful connection of the material to a larger question over teaching exam content in isolation. Research here: https://www.edutopia.org/article/new-research-makes-powerful-case-pbl
 • What about the “normal” way of teaching? Should I just forget everything I know?
  Most of the skills and practices that teachers honed in their craft so far is extremely useful in PBL e.g. classroom management and lecturing in front of a room full of students. There is still a place for “normal” lectures as workshops in a project, but there might be a process of redefining what is a successful teacher. Moving away from being someone who has all the answers to someone who can facilitate the students finding their own answers. In project-based learning, the teacher acts as a mentor, providing guidance, resources, and feedback as needed. This allows students to take a deeper dive into the subject matter and gain a better understanding of the material. Experience in teaching is a big advantage to being able to step away from being the “sage on the stage” and moving into a coaching role.
 • How will the kids get ready for university if they don’t learn to sit through normal classes?
  PBL provides students with many opportunities to develop skills beyond just being able to sit down and listen. Anecdotal research suggests that PBL gives students the confidence to ask questions, take responsibility for their own learning, and not just memorize information. Students also develop skills like self-advocacy, information seeking, and collaboration. These skills are necessary for students to navigate and thrive in a university setting, but also (and more importantly) to successfully enter almost all industries after their formal education is finished. Additionally, every country has examples of universities who are moving away from the “lecture and exam” culture and some are even using Project-Based Learning (or Problem-Based Learning) as their main teaching method.
 • How can an American concept fit into Denmark and other countries?
  While the United States has several flagship PBL schools, it is not the way that most American schools work with teaching and learning. At Imagine If, it's always important to us that we understand the context of the country we are working in and tailor PBL to the needs of each school, while also maintaining quality and staying true to the core principles of PBL. Think of it as a flexible framework that can be modified to suit the unique needs of your school, while still keeping the guiding principles in mind. It's not about being solely American, Danish or someone other, but about using PBL to align with your principles and values.

Videoer om PBL.

Screenshot 2019-08-30 at 14.47.45.png

Hvem er vi og hvad kan vi?

Screenshot 2019-08-30 at 14.47.45.png

Hvad er projektbaseret læring?

Screenshot 2019-08-30 at 14.47.45.png

Vores yndlingsprojekter!

Screenshot 2019-08-30 at 12.44.39.png
Screenshot 2019-08-29 at 10.29.02.png
Screenshot 2019-08-30 at 14.47.45.png

Tips til at starte PBL

bottom of page